[/one_whole] [/row]

De Brailleliga begeleidt gratis blinde en slechtziende personen, hun leven lang.

Op 18 maart 2019 is de Week van de Brailleliga van start gegaan en dit voor een periode van twee weken. Het thema van dit jaar is “De Brailleliga begeleidt gratis blinde en slechtziende personen, hun leven lang”. Hiermee willen we het belang van begeleiding op maat op elk moment in het leven van een persoon met een visuele handicap aantonen.

Om dit te illustreren vertrekken we voor deze campagne vanuit vier sleutelmomenten in het leven. Een eerste leeftijdscategorie is 10-12 jaar. Een kind gaat op dat moment naar school en zet ook de eerste stappen naar zelfstandigheid in het dagelijks leven. Het is een cruciale leeftijd waar de Brailleliga tussenkomt met begeleiding op school, in het dagelijks leven, voor vrijetijdsactiviteiten maar ook de ouders op administratief vlak ondersteuning biedt.

Een volgende categorie is 25-30 jaar. Rond deze leeftijd verlaten velen het ouderlijke nest, definiëren ze hun professionele project en leren ze hun administratie zelfstandig te beheren. Daarnaast zijn ze ook volop bezig met het uitbouwen van hun sociale netwerk en worden ze misschien voor de eerste keer ouder.

Een derde leeftijd waarop de Brailleliga de aandacht wilt vestigen is 60-65 jaar. 65 jaar is de laatste leeftijd waarop iemand zijn visuele handicap officieel kan laten erkennen om een beroep te kunnen doen op een terugbetaling van hulpmiddelen. Veel personen verwerven een handicap op latere leeftijd en bevinden zich op dat moment volop in het aanvaardingsproces.

De laatste leeftijdscategorie waarop deze campagne focust is die van de 70-plussers. Voor deze categorie biedt de Brailleliga een ruim aanbod vrijetijdsactiviteiten in de vorm van BrailleClubs, uitstappen en meerdaagse reizen. Het doel van deze activiteiten is drempelverlagend werken en de kans bieden om sociale contacten te hebben en zo vereenzaming te voorkomen. Ook voor de 70-plussers staat de Brailleliga klaar met ondersteuning bij de keuze van de hulpmiddelen op maat, op administratief vlak, enz.

Ontdek hier alles over onze activiteiten en diensten voor mensen met een visuele handicap.

Volg ons

Schrijf u hier in op onze nieuwsbrief.

Doe een gift

Help ons onze dienstverlening gratis aan te bieden aan blinde of slechtziende personen door het volgende bedrag te schenken:

Contacteer ons

Ligue Braille ASBL
Engelandstraat 57
1060 Brussel
België
Tel. : 02 533 32 11
Fax : 02 537 64 26
Email : info@braille.be
© Brailleliga 2019